Moet u uw B&B inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Moet u uw B&B inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Regels en voorwaarden

Wanneer inschrijven bij KvK?

Als een B&B bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd en er sprake is van ‘voldoende omvang’ dan is er sprake van een onderneming en moet de Bed & Breakfast ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer is er sprake van ‘voldoende omvang’? Hiervoor hanteert de wet de volgende criteria:

• Omzet-drempel: omzet die jaarlijks wordt verwacht of is behaald in verhouding tot de aard van de onderneming

• BTW-drempel: Bij activiteiten waarbij niet of nauwelijks sprake is van vooraftrek van BTW

• Vestigingsadres: er moet sprake zijn van een aantoonbaar vestigingsadres waar de vestigingsactiviteiten ook mogen worden uitgeoefend

• Samenhang: voldoende samenhang tussen de hierboven genoemde criteria

De meeste B&B’s zullen gezien de hoge nachtbedragen eenvoudig voldoen aan het gestelde ‘omzetvereiste’. Daarnaast dient de B&B houder 6% btw in rekening te brengen bij haar gasten. Naar verwachting zal dit bedrag ook uitstijgen boven de gestelde ‘BTW drempel’. Tevens wordt de dienstverlening uitgeoefend op een vast adres. 

Bij het voldoen aan de vereisten moet de B&B als onderneming ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.

Bron: KVK

Meer weten? Lees ook onze blog over Is uw Bed & Breakfast een bedrijf?