Rookmelders verplicht in B&B in 2022

Rookmelders verplicht in B&B in 2022

Per 1 juli 2022

Rookmelders in uw B&B

Vanaf 1 juli 2022 moet in elke woning in Nederland op iedere verdieping een rookmelder hangen. De verplichting van rookmelders op elke verdieping bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat nu ook voor bestaande bouw gelden. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, voorzien zijn van een rookmelder. Met deze maatregel probeert de overheid het aantal (dodelijke) slachtoffers van brand tegen te gaan.

Voldoet u niet aan de verplichting van de rookmelder, dan kunt u  een boete krijgen van de gemeente. Daarnaast kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren na brand in een huis zonder of met te weinig rookmelders. 

Hoeveel rookmelders zijn nodig en waar moeten deze komen? 

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat u een rookmelder dient te installeren op elke woonverdieping in het huis én in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Met name in een wat groter huis kan het vereiste aantal rookmelders dus flink oplopen. 

Wat wordt er precies verstaan onder de vluchtroute?
“Een vluchtroute is de loopafstand van een verblijfsruimte tot aan een uitgang van de woning.”

Deze route mag niet meer dan 20 meter bedragen en moet rookvrij zijn. Met andere woorden: het is de kortste weg (minimaal 0,85 meter breed) om veilig naar buiten te gaan. Een vereiste aan de uitgang is wel dat het leidt naar open terrein. Een balkon of een afgesloten achtertuin wordt hier dus niet toe gerekend. 

De overloop, de gang en de hal maken in de meeste woningen deel uit van de vluchtroute. Moet u ook door de bijkeuken heen om buiten te komen? Dan moet u hier ook een rookmelder ophangen. In grotere woningen bedraagt de vluchtroute vaak meer dan 20 meter. Dit maakt het verplicht om op deze route meerdere rookmelders aan te brengen.

Meer lezen?

Doe de test op Brandveilig Nederland

Het Bouwbesluit vindt u hier