Welke regels zijn er als u een bed & breakfast (B&B) wilt starten? 

Welke regels zijn er als u een bed & breakfast (B&B) wilt starten? 

Controleer deze voorwaarden

Check deze voorwaarden

Er zijn geen landelijke wetten en regels voor bed & breakfasts. Iedere gemeente bepaalt dit zelf. De voorwaarden voor het starten van een B&B zijn per gemeente bepaald. Wij raden u daarom aan op de website van de gemeente te kijken waarin u de B&B wilt starten. 

Voor een B&B gelden vaak de volgende voorwaarden:

• De woning heeft officieel de bestemming wonen.

• U verhuurt niet aan méér dan 4 personen per nacht.

• U meldt het starten van een B&B van te voren bij uw gemeente

• U bent de hoofdbewoner van de woning en woont daar dus ook.

• U gebruikt maximaal 40% van het totale vloeroppervlak van de woning voor uw B&B.

• U houdt een hotelregister bij.

• U ontvangt maximaal vier gasten tegelijk.

• U schenkt geen alcohol tegen betaling.