Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden op een rij.
Wat is de herbouwwaarde?

Het bedrag dat nodig is om de woning, en de bijgebouwen, in de huidige staat terug te bouwen.

Hoe berekent u de herbouwwaarde?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals een herbouwwaardemeter, stichtingskostenformulier of een taxatie. Bij B&B polis wordt u sowieso bezocht en wordt samen met u bepaald wat de juiste herbouwwaarde is. Mocht u een van de hulpmiddelen in willen vullen, neem dan contact op met onze adviseur.

Dient de inboedel- en de woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten worden?

Dit is niet verplicht. Echter, bij een grote schade heeft u vaak te maken met beide verzekeringen en is het vaak prettig als de schade door één verzekeraar wordt afgewikkeld. Ook voorkomt u op dat er zaken dubbel verzekerd zijn, omdat de verzekering bij eenzelfde verzekeraar beter op elkaar is afgestemd.

Hoeveel dagen per jaar mag ik mijn kamers verhuren?

Hiervoor is geen maximum opgenomen. U mag de kamers het gehele jaar verhuren.

Welke beveiliging is nodig op de kamers?

Er dient een melding van het rookverbod op elke kamer aanwezig te zijn. Verder moet u voldoen aan de veiligheidseisen die door de de gemeente of brandweer worden geëist bij het aanmelden van de B&B.

Ben ik verzekerd als ik door 1 van mijn gasten aansprakelijk wordt gesteld?

Dit is niet op elke aansprakelijkheidsverzekering verzekerd. De B&Bpolis is hier speciaal voor ingericht. Als eigenaar van een B&B bent u voor het risico op aansprakelijkheidsschades die verband houden met de verhuur van kamers verzekerd.

Ik verhuur mijn hele woning (air B&B) en ben niet aanwezig als de gasten er zijn mag dit?

Verhuur via air B&B van de woning is uitgesloten van dekking. Een van de voorwaarden van de B&B-polis is dat u aanwezig bent in de hoofdwoning om toezicht te houden. Bevindt de verhuurde kamer/ruimte zich in een bijgebouw, dan is dat verder prima. Maar uw volledige woning verhuren zonder dat u op het erf aanwezig bent is niet toegestaan.

In welke categorie B&B valt mijn B&B?

We hebben 3 categorieën, leidend voor de categorie indeling is hoeveel kamers er zijn.

 

Categorie A 1 tot en met 3 kamers met maximaal 12 bedden

Categorie B 4 tot en met 7 kamers maximaal 28 bedden

Wat gebeurt er als ik een geschil met een huurder krijg? Dekt mijn verzekering dit?

Hiervoor heeft B&B-polis samen met Das een goed product ontwikkeld. Hierin is het mogelijk rechtshulp die verband houdt met geschillen die voortkomen uit het runnen van een B&B bij te verzekeren.